POZIV ZA

MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO - 30.9.2014. i 1.10.2014. godine

TEMA NAUČNOG SKUPA

OBLASTI U OKVIRU GLAVNE TEME ZA PISANJE RADOVA SU

Socijalno preduzetništvo - model za samozapošljavanje u budućnosti“

Međunarodna naučna konferencija - SEC 2014

SEC 2014

Međunarodna konferencija o socijalnom preduzetništvu SEC 2014

Međunarodna konferencija o socijalnom preduzetništvu održana je 30.9.2014. i 1.10.2014. godine, na Banja Luka College, Banja Luka, ul.Miloša Obilića 30. Na konferenciji su prezentovani radovi iz šest zemalja. Pored teorijskih radova, predstavljeni su i radovi nastali u praksi, kroz direktnu podršku marginalizovanim grupama.

Tema naučnog skupa je „Socijalno preduzetništvo model za samozapošljavanje u budućnosti“.

Oblasti u okviru glavne teme za pisanje radova su:

TEMA KONFERENCIJE + +

Međunarodna konferencija

o socijalnom preduzetništvu održaće se 30.9.2014. i 1.10.2014. godine, na Banja Luka College, Banja Luka, ul.Miloša Obilića 30.                                                                                                    

Pozivamo
Vas

da uzmete učešće u radu skupa, sa ili bez rada. Učesnici koji žele da učestvuju sa radom, treba da pošalju prijavu rada, na e-mail sec@blc.edu.ba (subjekt: međunarodna konferencija).

Svi radovi biće štampani

prije konferencije u Zborniku sažetaka prije konferencije časopisa „Aktuelnosti“ koji se odlukom Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske nalazi na kategorisanoj nacionalnoj listi časopisa.

Najnoviji članci

Konferenciju organizuju Udruženja građana “Svjetionik” i „ACED“ u saradnji sa Banja Luka College-om u okviru projekta “Promocija socijalnog preduzetništva i društveno-odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovini“
Ova konferencija je finansirana od strane Evropske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja građana “Svjetionik” i “ACED” i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.
TOP