—ZBORNIK RADOVA— Međunarodna naučno-stručna konferencija „Socijalno preduzetništvo – model za (samo)zapošljavanje u budućnosti“

Preduzetnička akademija

Srijeda, 31 Decembar 2014 od

U okviru projekta „Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja“, kojeg implementiraju Udruženje građana „Svjetionik“ iz Prijedora i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke, u partnerstvu sa obrazovnim institucijama i ostalim partnerima, održaće se Preduzetnička akademija Preduzetnička akademija namjenjena je učenicima i studentima završnih godina, sa preduzetničkim ambicijama i sklonostima kvalitetnim poslovnim

Program konferencije

Utorak, 23 Septembar 2014 od

KONFERENCIJA „Socijalno preduzetništvo-model za (samo)zapošljavanje u budućnosti“ Banja Luka College, 30.09.-01.10.2014. god. >> Program konferencije <<

Spisak dostavljenih sažetaka

Utorak, 23 Septembar 2014 od

MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU – SEC 2014 >> Spisak dostavljenih sažetaka <<

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU  SEC 2014 Poziv za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji o socijalnom preduzetništvu, koja će se održati 30.9.2014. i 1.10.2014. godine  na BANJA LUKA COLLEGE – BANJA LUKA. Organizatori Konferencije su Udruženja građana „Svjetionik“ i „ACED“ u saradnji sa Banja Luka College-om Tema naučnog skupa je„Socijalno preduzetništvo – model za samozapošljavanje u budućnosti“. Oblasti

Uputstvo za pisanje sažetka

Utorak, 03 Juni 2014 od

Uputstvo za pisanje sažetka – SAŽETAK – NASLOV RADA Ime prvog autora Institucija Poštanska adresa Telefon: ++ <broj telefona>; Fax: ++ <broj faxa> E-mail: <e-mail adresa> Ime drugog autora Institucija Poštanska adresa Telefon: ++ <broj telefona>; Fax: ++ <broj faxa> E-mail: <e-mail adresa> Sažetak mora biti urađen u A4 formatu (297x210mm). Rukopis mora biti u

Uputstvo za formatiranje rada

Utorak, 03 Juni 2014 od

Rad je potrebno dostaviti on-line u pdf formatu. Sve prijave moraju biti ili na engleskom ili na srpskom jeziku. Jezik na kojem će rad biti urađen i sređen je odgovornost autora. Autori radova su obavezni da dostave puno ime i prezime, institucija i kontakt informacije. U rad treba da je uključen i sažetak. U sažetku

Tagged under:
TOP