Uputstvo za formatiranje rada

Tuesday, 03 June 2014 od

Rad je potrebno dostaviti on-line u pdf formatu. Sve prijave moraju biti ili na engleskom ili na srpskom jeziku. Jezik na kojem će rad biti urađen i sređen je odgovornost autora. Autori radova su obavezni da dostave puno ime i prezime, institucija i kontakt informacije. U rad treba da je uključen i sažetak. U sažetku

Tagged under:
TOP